Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Velkommen til Dansk Passiv Brandsikring Bogmærk side

Effektiv passiv brandsikring er grundlaget for en optimal brandsikring af bygninger og dermed fundamentet for, at menneskeliv reddes samt at samfundsøkonomiske aktiver sikres og bevares intakte.

Medlemsmøde 9. November 2015

November 2015 - Hvidovre
Læs mere >>

Nye vejledninger om brandmaling


Læs mere >>

Udskydelse af bygningsreglement (BR15)

September 2015
Læs mere >>

CE-mærkning af branddøre en realitet


Læs mere >>

Invitation til BrandBevægelsens to møder

To interessante temadage
Læs mere >>

Medlemsmøde 20. April 2015

April 2015 - Hedehusene
Læs mere >>

Temamøde 20. November 2014 i BrandBevægelsen

November 2014 - Slagelse
”Brandsikkert hjem – en temadag med fokus på udsatte personer”

Medlemsmøde 27. Oktober 2014

Oktober 2014
Læs mere >>

Temamøde 24.September 2014 Holckenhavn

September 2014
Læs mere >>

Fire Safety Day 12. juni 2014 DTU

Juni 2014 - DTU
Læs mere >>

Temadag 8. maj 2014 i BrandBevægelsen

Maj 2014
Læs mere >>

Medlemsmøde i Passiv Brandsikring 19. marts

Marts 2014
Læs mere >>

BYG ERFA om brandmaling

Udarbejdet af arbejdsgruppe under Passiv brandsikring
Læs mere >>

Brandbevægelsen: Temadag 14. november 2013

November 13
Læs mere >>

Medlemsmøde 24. oktober 13

Læs mere >>

Fire Safety Day

DTU 17. April 13
Læs mere >>

Medlemsmøde 19. marts 13

Marts 2013
Læs mere >>

Høringssvar på DS/INF 1991-1-2 Brandbelastninger

Januar2013
Læs mere >>

Aftale om Redningsberedskabet og Budgetanalyse

December 2012
Læs mere >>

Høring om BR10 ændringer. SBs høringssvar

November 2012
Læs mere >>

Brandbevægelsen: Temadag 8. nov. 2012

November 2012
Læs mere >>

Ny Eksempelsamling fra Energistyrelsen

Maj 2012
Læs mere >>

DBI Håndbog Brandsikring af industrivirksomheder

SB deltager i Teknisk udvalg med kommentarer

Brandbevægelsen: Temadag 17. nov. 2011

Ældres brandsikkerhed - hvordan sikrer vi de ældre bedre mod brand?
Læs mere >>

Fire Safety Day - a yearly event

Fire Safety Day DTU og Lund universitet - 18. apr. 2012.
Læs mere >>

Medlemsmøde - 3. nov. 2011

Kom og mød kolleger, få ny viden om Passiv Brandsikring og meget mere.
Læs mere >>

SecurityUser EXPO - Fordele ved at investere i sikkerhed

SecurityUser Expo 2011 (19. – 21. sept.). Arrangementet finder sted i Carlsbergs gamle bryggeriområde i København.
Læs mere >>

Luk hullerne efter installationsarbejde!

Ny kampagne sætter fokus på huller og utætheder om installationsgennemføringer, der får en brand til at sprede sig lynhurtigt.
Læs mere >>

Ny hjemmeside om Passiv Brandsikring

SikkerhedsBranchens Fagudvalg lancerer nu en helt ny hjemmeside!
Læs mere >>

Nyt Bygningsreglement BR10

BR10 - det nye bygningsreglement - er trådt i kraft 30. juni 2010.
Læs mere >>

  Kommentarer til høringsudgave af Eksempelsamling

SikkerhedsBranchen har skrevet høringskommentarer til Erhvervs- og Byggestyrelsens høringsudgave til ny Eksempelsamling.
Læs mere >>

  Medlemsmøde: "Teknisk bytte"

Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring
Læs mere >>

  Profilbrochure: Passiv Brandsikring

For at udbrede kendskabet til SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring er der udarbejdet en profilbrochure.
Læs mere >>

  Glas og brand

Passiv Brandsikring har bidraget til flere af DBIs publikationer bla DBIs vejledning 37: "Glas og brand".
Læs mere >>

  SecurityUser

SecurityUser er SikkerhedsBranchens officielle fagblad.
Læs mere >>

  Brandbevægelsen

SikkerhedsBranchen og dermed Fagudvalget Passiv Brandsikring er med i BrandBevægelsen, et samarbejde mellem en række organisationer om at nedbringe antallet af dødsbrande.
Læs mere >>