Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Bliv medlem Bogmærk side Print side

Bliv medlem af SikkerhedsBranchens Fagudvalg: Passiv Brandsikring
Som medlemmer kan optages danske producenter, importører, entreprenører, institutter og rådgivere o.lign., som er specialister i og driver virksomhed med passiv brandsikring af bygninger og anlæg.

Ansøgning om indmeldelse sker ved skriftlig henvendelse til SikkerhedsBranchens sekretariat. Se optagelsespapirer og betingelser på SikkerhedsBranchens hjemmeside.
Medlemskab skal godkendes af foreningens bestyrelse.

Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Gældende kontingent ses på indmeldelsesblanketten.
Yderligere information:

Sekretariatet

eller

Formanden for Fagudvalgsledelsen
Bent Jensen
Scandi Supply a/s
Energivej 2
5492 Vissenbjerg
Tlf. 7624 4800
Mob: 2322 0555