Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Hvad er brandsikring Bogmærk side Print side

Information om Passiv Brandsikring i byggeri (download PDF)

Brandsikring - generelt
Den projekterende kan benytte sig af en række teknikker og systemer til at beskytte bygningens beboere og brugere mod brand og røg. Disse teknikker omfatter:

 • Passiv Brandsikringssystemer til fysisk at begrænse brandens spredning og virkning, sikre flugtveje mod varme og røg og forhindre bygningen i at styrte sammen.
 • Detekterings- og alarmsystemer til hurtigt at varsle bygningens beboere, brugere og redningsberedskabet samt sikre en hurtig reaktion.
 • Røgbekæmpelsessystemer til at begrænse spredningen af røg eller inddæmme den, så den ikke forhindrer flugt.
 • Slukningssystemer af forskellige typer (faste eller transportable) til enten at slukke branden eller begrænse dens udvikling.

Desuden kan der tilvejebringes faciliteter, der kan hjælpe redningsberedskabet i deres bestræbelser på at slukke eller kontrollere branden og redde beboere eller brugere, der er fanget af ilden.

Passiv Brandsikring kan defineres som foranstaltninger, der er integreret i en bygning som en naturlig sikring, der beskytter mod spredning af ild, varme og røg for at opfylde de grundlæggende krav til opdeling af bygningen i brandmæssige enheder, sikre stabilitet samt sikre flugtveje.

En bygningsdels naturlige brandmodstandsevne kan forstærkes ved at tilføje yderligere materialer eller komponenter, der kendes under fællesbetegnelsen Passive Brandsikringssystemer. Disse behøver ikke nogen speciel aktivering eller noget styresignal for at fungere.

Passiv Brandsikring omfatter:

 • Bærende bygningsdele.
 • Bærende og ikke-bærende brandadskillende bygningsdele.
 • Branddøre og porte m.v.
 • Brandtætninger.
 • Brandgardiner og røgskærme.
 • Brandsikring af tekniske installationer.

Aktiv brandsikring kræver speciel aktivering for at fungere og vil medføre en speciel løbende vedligeholdelse og kontrol.

Aktiv brandsikring omfatter:

 • Detekterings- og alarmsystemer.
 • Slukningsanlæg.
 • Andre brandbekæmpelsessystemer.
 • Røgalarmanlæg.

Anvendelseskategorier iht BR10:
Et bygningsafsnit skal henføres til en af følgende anvendelseskategorier afhængigt af bygningsafsnittets anvendelse:

Anvendelseskategori 1 omfatter bygningsafsnit til dagophold, hvor de personer, som normalt opholder sig i bygningsafsnittet, alle har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Anvendelseskategori 2 omfatter bygningsafsnit til dagophold med få personer pr. rum, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Anvendelseskategori 3 omfatter bygningsafsnit til dagophold for mange personer, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke nødvendigvis har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Anvendelseskategori 4 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer, som opholder sig i bygningsafsnittet, har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje og er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Anvendelseskategori 5 omfatter bygningsafsnit til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke har kendskab til bygningsafsnittets flugtveje, men er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.

Anvendelseskategori 6 omfatter bygningsafsnit til dagophold og eventuelt tillige til natophold, hvor de personer som opholder sig i bygningsafsnittet, ikke er i stand til ved egen hjælp at bringe sig i sikkerhed.