Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Disclaimer Bogmærk side Print side

Indholdet på hjemmesiden for SikkerhedsBranchens fagudvalg: Passiv brandsikirng præsenteres udelukkende til informationsformål og indeholder ikke råd eller anbefalinger af nogen art.

Begrænsninger vedrørende oplysningerne

SikkerhedsBranchen giver ingen erklæring eller garanti, hverken udtrykkelig eller underforstået, for kurans, brugbarhed eller undladelse af krænkelse. SikkerhedsBranchen giver ligeledes ingen erklæring eller garanti med hensyn til oplysningernes fuldstændighed, nøjagtighed, betimelighed, tilgængelighed, funktionalitet eller overholdelse af gældende love.

Fraskrivelse af ansvar

SikkerhedsBranchen tager ikke ansvar for eventuel skade som følge af din adgang til eller manglende adgang til denne hjemmeside, eller som følge af at du stoler på og handler i tillid til oplysningerne på hjemmesiden. SikkerhedsBranchen fraskriver sig ethvert ansvar for direkte, indirekte, afledte, følge- og særlige eller andre skader, tabte muligheder, tabt fortjeneste og enhver anden form for tab eller skade. Denne begrænsning omfatter også eventuel skade eller virus, der måtte påvirke dit computerudstyr.

Eventuelle links til andre websites er kun medtaget som hjælp til brugerne. SikkerhedsBranchen har intet ansvar for eller kontrol over indholdet eller driften af sådanne websites og påtager sig intet ansvar for eventuel skade, der måtte opstå i forbindelse med indholdet eller driften heraf.
SikkerhedsBranchen forbeholder sig ret til at ændre, modificere, erstatte eller slette dele af indholdet og kan begrænse adgangen til eller afbryde distributionen på hjemmesiden til enhver tid og efter eget skøn.

Kommunikation

Eventuelle kommentarer eller materialer, der sendes til denne hjemmeside eller på anden måde til SikkerhedsBranchen vedrørende denne hjemmeside, vil blive behandlet som værende ikke fortrolige og kan uden begrænsning eller betaling anvendes af SikkerhedsBranchen og vil efter modtagelse blive betragtet som foreningens ejendom.

Ejendomsret

Indholdet af denne hjemmeside tilhører SikkerhedsBranchen og er beskyttet af ophavsretslovgivningen. De varemærker, servicemærker, varebetegnelser, logoer og produkter, der vises på denne hjemmeside, er beskyttet på verdensplan, og disse må ikke anvendes uden forudgående skriftligt samtykke fra SikkerhedsBranchen.

Eventuelle tvister i forbindelse med eller i relation til denne ansvarsfraskrivelse skal, hvis de ikke kan afgøres mindeligt, udelukkende afgøres ved danske domstole.

SikkerhedsBranchen.dk