Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Kurser Bogmærk side Print side
Dato Emne Bemærkninger
-
Scandi Supply tilbyder kursus i passiv brandsikring af installationsgennemføringer
Hos Scandi Supply kan du bestille et kursus i passiv brandsikring af installationsgennemføringer.

Kurset målrettes individuelt til rådgivere, projekterende eller udførende installatører, afhængig af de enkelte deltageres behov og evt. konkrete opgaver

Læs mere her:
http://www.scandisupply.dk/Kursus.aspx?ID=61
 
-
Brandtætning af installationsgennemføringer (AMU)
’Brand, tætning af installationsgennemføringer’ er et endags AMU-kursus, som henvender sig til håndværkere, der fører kabler, rør og andre installationer gennem brandadskillende vægge, lofter og gulve.

Som håndværker skal man tage ansvar for, at gennembrydninger af brandklassificerede bygningsdele bliver lukket korrekt. Det betyder, at gennemføringerne skal tætnes, så brandsikkerheden opretholdes i hele bygningens levetid.

På kurset gennemgås de gældende lovregler, og deltagerne lærer at brandtætne alle slags installationsgennemføringer i brandceller og brandsektioner.

Tilmelding til næste kursus:
Se næste kursus på DBIs hjemmeside
DBI Vejledning 31 Brandtætninger beskriver de forskellige metoder til at udføre og vedligeholde brandtætninger til kabler, rør og ventilationskanaler mv.

Vejledning kan bestilles/købes her