Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Møder - Før 2010 Bogmærk side Print side

Få førstehåndsviden om passiv brandsikring og vær med til at præge lovgivningen
På medlemsmøderne får du viden og indsigt via drøftelser medlemmerne imellem – eller via oplæg af eksterne foredragsholdere. Samtidig får du adgang til et netværk af specialister både i og udenfor Danmark. Medlemskabet af Passiv Brandsikring bliver således et aktiv i din egen markedsføring.

Du kan se møder fra 2010 og frem her.

Medlemsmøder i DPB og DFPB før 2010:

Dato Emne Bemærkninger
27.03.2009
kl. 14.00
Ordinær generalforsamling Indkaldelse
Formandens beretning
Referat
17.03.2009
kl. 15.30
Medlemsmøde Program og tilmelding
20.11.2008
kl.15.30
Medlemsmøde om brand på virksomheder Program
Indlæg John Nolsôe
25.03.2008
kl. 15.30
Medlemsmøde:
Nyt om DPB vision
Certificering
Hvor galt kan det gå uden rigtig Passiv Brandsikring
Program og tilmelding
Indlæg Thomas Bruun
25.03.2008
kl. 14.00
Ordinær generalforsamling Indkaldelse
Formandens beretning
Referat
22.11.2007
kl. 15.00
Ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse
Forslag
Referat
22.11.2007
kl. 16.00
Medlemsmøde:
Nyt BR07
Myndighedsbehandling og værdisikring
Program og tilmelding
Indlæg:
Carl Axel Lorentzen
Ejner Jerking
Bo Balschmidt
08.11.2007 BrandBevægelsens temadag:
"Forebyggelse gennem samarbejde"
Invitation
21.06.2007
kl. 15.30
Medlemsmøde + let anretning hos Scandi Supply A/S
Tema: Ny vision
Program og tilmelding
19.06.2007 EAPFP CPD Conference - Luxembourg EAPFP CPD Conference
08.03.2007 Medlemsmøde
Tema: "Beredskabsstyrelsens uddannelser" samt
"Norske erfaringer fra BFO"
Program og tilmelding
Indlæg:
Beredsk. uddannelser
Brannfaglig Fellesorganisasjon
Norske regler for eksisterende bygninger
08.03.2007 Generalforsamling kl. 14.00 i Sikkerhedens Hus Indkaldelse
Formandens beretning
Referat
07.11.2006 Medlemsmøde:
"Passiv Brandsikring i kommunerne og kan det ses efter en brand?"
Program og tilmelding
Formandens indlæg
15.03.2006 Medlemsmøde:
"Brug af Funktionsbaserede brandkrav til bygningskonstruktioner"
Program og tilmelding
Indlæg:
Gitte Reng Andreassen
Ralf Dujardin
15.03.2006 Generalforsamling kl. 14.00 i Sikkerhedens Hus Indkaldelse
Formandens beretning
Referat
08.11.2005 Medlemsmøde:
"Opfyldelse af levetidskrav i BR og om Forsikringskrav"
Program
Indlæg:
Bo Balschmidt: Forsikring og Brand
Brandsikre vægge
Jesper Hermansen, Regelmæssig brandværnsinspek.
15.03.2005 Generalforsamling kl. 14.00 i Sikkerhedens Hus Indkaldelse
15.03.2005 Medlemsmøde:
Passiv Brandsikring er et led i ”Funktionsbaserede brandkrav” hvor rådgiveren får en vigtig rolle i projektering af nybyggeri.
Får ”Passiv Brand” en ny rolle? Eller bliver den mere synlig?
Program og tilmelding
Indlæg Finn Buus Steffensen
04.11.2004 Medlemsmøde kl. 15.00 – 17.30 + et let traktement.
Nye publikationer om brand og sidste nyt:
· Information om Passiv Brandsikring i byggeriet
· Træ & brand- Nye muligheder med træ i byggeriet
· Håndbog om Brandsikring af byggeri.
Program og tilmelding
Indlæg:
Carl Axel Lorentzen
Henrik Bybjerg
Kommende DBI håndbog
18.03.2004 Funktionsbaserede brandkrav og passiv brandsikring.
Nyt fra ETA - Danmark Funktionsbaserede brandkrav og passiv brandsikring.
Nyt fra ETA - Danmark
Program og tilmelding
Indlæg FMRI
Indlæg ETA-Danmark A/S
18.03.2004 Generalforsamling kl. 14.00 - 15.30 Indkaldelse
13.11.2003 Medlemsmøde Uddannelsestilbud, DBI og nyt BR95 kap. 6
25.08.2003 Medlemsmøde vedr. BR95, nyt kap. 6. Kun for medlemmer
25.04.2003 Belgien, CEN, Steel for safe structures under fire conditions Program
17.03.2003 Reserver allerede nu dagen for næste Generalforsamling: Mandag, den 17. marts 2003 kl. 14.00 med efterfølgende medlemsmøde kl. 15.30 om et aktuelt emne. Indkaldelse til generalforsamling
Program og tilmelding
11.11.2002 Medlemsmøde den 11. november 2002 kl. 15.00-18.00 hos Rockwool. Høringen om nyt kapitel 6 til BR95 afsluttes 15. oktober 2002, så forslaget er kendt og overvejet i mange kredse. Derfor er det mødets formål at få forslaget og nogle konsekvenser bredt belyst gennem fordele, ulemper og synspunkter til eftertanke. Program og tilmelding
Indlæg:
C. Micheelsen BR
C. Micheelsen FB
Jakob Andersen
Jørgen Larsen
Bent-Erik Carlsen
07.11.2002 EGOLF (Europæiske brandlaboratorier) afholder en konference funktionsbaserede brandkrav og brandteknisk dimensionering i Europaer, Luxemburg 7-8. november 2002. Program og tilmelding
21.03.2002 Generalforsamling 2002 finder sted kl. 14.00 hos DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Indkaldelse
Referat
21.03.2002 Medlemsmøde kl. 15.30, ligeledes hos DBI, Jernholmen 12, 2650 Hvidovre. Mødeindkaldelse
Indlæg
BRS tillæg 3
BR95 tillæg 4
01.02.2002 Invitation til byggetræf 2002 Invitation
27.11.2001 Funktionsbaserede brandkrav og Fire Safety Engineering i praksis med udgangspunkt og rundvisning i Nykredits nye hovedsæde. Mødeindkaldelse
Præsentation OH fra mødet
17.10.2001 Fire Safety conference i Luxembourg Uddybende omtale
29.03.2001 Danske erfaringer med passiv brandsikring Mødeindkaldelse
Udsendelse til kontaktpersoner