Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Luk hullet
Profilbrochure: Passiv Brandsikring Bogmærk side Print side

For at udbrede kendskabet til SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring er der udarbejdet en profilbrochure som fortæller om Passiv Brandsikring.

Fagudvalget arbejder for en optimal, grundlæggende brandsikring af vores bygninger, der kan sikre samfundsmæssige værdier og redde menneskeliv. Vi vejleder alle parter i byggeriet og er en aktiv sparringspartner for lovgivere, myndigheder, brandvæsen, politi og bygherrer.

Se/Hent profilbrochuren som PDF.