Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Luk hullet
CE-mærkning af branddøre en realitet Bogmærk side Print side


CE-mærkning af branddøre en realitet

DBI Nyhedsbrev: Harmonisering af den europæiske produktstandard for branddøre er nu endelig vedtaget og offentliggjort i dag i EU-tidende (official journal of the European Union).

DBI har deltaget aktivt i det hårde arbejde med fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer, og vi er glade for, at standarden endelig er vedtaget.

Den nye dørstandard EN 16034 træder i kraft 1. december 2015; dvs. her kan CE-mærkning starte. Der er dog lavet en overgangsperiode på 3 år således, at der først efter 1. december 2018 ikke længere må sælges ikke-CE-mærkede branddøre i EU.

De nye regler betyder bl.a. at branddørsproducenter fremover skal have en ydeevnedeklaration (på engelsk Declaration of Performance, forkortet DoP) for dørens egenskaber. Det bliver også obligatorisk at have et kvalitetsstyringssystem, der skal sikre, at produkternes deklarerede egenskaber opretholdes i den løbende produktion.

For dørproducenterne ligger der nu en stor opgave i at få testet og godkendt deres produkter i det europæiske system, da de ikke kan nøjes med den danske klassifikation. Samtidig kræver CE-mærkningen brandtest efter en europæisk prøvningsstandard med skrappere krav samt, at det komplette dørsæt testes.