Bærende bygningsdele, stålkonstruktioner

Bærende bygningsdele omfatter normalt vægge, søjler, bjælker, etageadskillelser, altangange, altaner, trapper udført af beton, stål eller træ. Såfremt disse i sig selv ikke opfylder de stillede krav kan den projekterende benytte følgende
brandsikringssystemer:
- Et bredt udvalg af pladematerialer
- Brandhæmmende maling
- Forskellige sprøjteisoleringssystemer.
Bærende stålkonstruktioner skal i mange tilfælde brandbeskyttes.
Der findes en række pladeprodukter, der er velegnet til at brandbeskytte stålet, uanset om overfl aden skal være synlig eller forblive skjult i bygningsdelen. Brandmaling anvendes
kun til synlige konstruktioner, da den skal have plads til at ekspandere ved brandpåvirkningen. Sprøjteisolering er
en produkttype imellem de to ovennævnte. Den påføres på stedet i en tykkelse, der ligger imellem tykkelserne for brandmaling og plader. Overfladen har en grov struktur. Der
bør kun anvendes produkter, der er godkendt.