Brandtætninger, installationsgennemføringer

Overalt hvor installationer gennembryder brandadskillende bygningsdele skal brandmodstandskriterierne opretholdes. Eventuelle åbninger skal være så små som muligt og brandtætnes på en sådan måde, at installationernes eller bygningsdelens differensbevægelse ikke kan ødelægge brandtætningen. En eventuel brandtætning, der bruges til at blokere åbningen, skal enten kunne klare den forventede belastning, være forstærket eller understøttet tilstrækkeligt eller være dækket med en lastbærende stålplade. Nogle brandtætningsmaterialer er materialer, der kompenserer for unøjagtigheder i tilpasning eller konstruktionstolerance mellem faste brandadskillende bygningsdele i en bygning for at begrænse passagen af brand og røg. De bliver ved med at kompensere for unøjagtighederne i tilpasningen til enhver tid og bør have samme brandklasse, som de faste bygningsdele de udgør en del af. De reagerer på en brand ved at svulme op, strække sig eller deformere for at opfylde deres funktion. Brandtætninger kræver særlig opmærksomhed fra den projekterendes side, specielt under byggeprocessen. Da de ofte er skjult, når de er installeret, er de vanskeligeat kontrollere efter installation og overdragelse og efterfølgende gennem hele bygningens levetid. Fordi det er en vigtig bygningsdel, der ofte udelades ved manglende opmærksomhed under byggeprocessen, skal ansvaret for brandtætningens opsætning og ydeevne identifi ceres entydigt, da brandtætningen ofte er skjult efter udførelsen.