Ventilation, kanaler og brandspjæld

Brug af kanaler og skakte medfører risiko for spredning af brand og røg. Ventilationskanaler kan sikres mod røgspredning v.h.a. røgspjæld og sikres mod brandspredning ved at montere dem i skakte, ved beklædning/isolering eller ved brandspjæld. En beskyttet skakt er defineret som en skakt, hvorigennem installationer kan passere mellem brandmæssige enheder og som er indkapslet i en brandmodstandsdygtig konstruktion.