Døre, Porte og Glasdøre

Branddøres funktion er at forhindre spredning af brand og røg f.eks. mellem rum og fl ugtveje. Branddøre kan bestå af en træ- eller metalkonstruktion og være hængslede døre, svingdøre, skydedøre eller mekaniske døre. Dørene skal monteres i overensstemmelse med producentens monteringsanvisning. Alle installationer skal vedligeholdes korrekt.

BRANDBESKYTTENDE GLASPARTIER
Brandbeskyttende glaspartiers funktion er at opfylde de adskillende krav til integritet (og evt. reduceret stråling, som kan vælges for at reducere strålingsintensiteten gennem glasskærme til acceptable eller reducerede strålingsniveauer langs fl ugtveje), og der eksisterer glas med både indbygget integritet og isolation. Brandbeskyttende glaspartier skal være egnet til den ønskede anvendelse og kon strueret i henhold til producentens anvisninger.