Klimaskærm

Klimaskærmens (ydervægge og tag) funktion er at forhindre udvendig brandspredning mellem etager og til nabobygninger.
Herudover er der varmeisolerende krav.
Ydervæggen kan være af mange forskellige typer, f.eks. murværk, blandet murværk eller murstens-/facadesystemer, udvendig varmeisolering på nye og renoverede bygninger, sammensatte facadesystemer, hvor metal- og isoleringskomponenterne
samles på stedet for at give ubegrænsede
geometriske muligheder, eller præfabrikerede kombinerede sandwichplader.
Taget kan være af mange forskellige typer.