Bærende bygningsdele, betonkonstruktioner

Bærende bygningsdele omfatter normalt vægge, søjler, bjælker, etageadskillelser, altangange, altaner, trapper udført af beton, stål eller træ. Såfremt disse i sig selv ikke opfylder de stillede krav kan den projekterende benytte følgende brandsikringssystemer:
- Et bredt udvalg af pladematerialer
- Brandhæmmende maling
- Forskellige sprøjteisoleringssystemer.
Bærende betonkonstruktioner behøver normalt ikke tilføjelse af et ekstra Passiv Brandsikringssystem, fordi de er konstrueret til at kunne modstå brand i et nærmere specifi ceret tidsrum. Under visse omstændigheder kan der forekomme afskalning, og tilføjelse af et ekstra Passiv Brandsikringssystem kan derfor være påkrævet. Der bør kun anvendes produkter, der er godkendt.