Bærende bygningsdele, trækonstruktioner

Bærende bygningsdele omfatter normalt vægge, søjler, bjælker, etageadskillelser, altangange, altaner, trapper udført af beton, stål eller træ. Såfremt disse i sig selv ikke opfylder de stillede krav kan den projekterende benytte følgende brandsikringssystemer:
- Et bredt udvalg af pladematerialer
- Brandhæmmende maling
- Forskellige sprøjteisoleringssystemer.
I en bygning med bærende konstruktioner af træ vil en yderligere brandsikring af den bærende konstruktion ofte ske i form af et pladesystem, f.eks. gipsplader eller i form af brandhæmmende maling. De af producenterne foreskrevne vejledninger i opsætning og brug skal følges.