Brandadskillende bygningsdele

BÆRENDE OG IKKE-BÆRENDE
Sådanne bygningsdele kan være bærende eller ikke-bærende og skal opfylde deres funktion i overensstemmelse hermed i tilfælde af brand. Samlingerne mellem brandvægge/brandsektionsvægge og ydervægge eller tage skal give kontinuitet med den forventede brandmodstandsevne. Enhver gennembrydning udføres så de brandmæssige egenskaber af adskillelsen ikke forringes.

BRANDCELLEVÆGGE
Brandcellevægges funktion er at forhindre spredning af brand og røg mellem forskellige rum samt fra rum til fl ugtveje. Enhver bygningsdel (herunder bærende bygningsdele), der passerer gennem en brandcellevæg, skal lukkes med brandtætning i gennembrydningspunktet, og åbningen skal være så lille, som det er praktisk muligt.

BRANDSEKTIONSVÆGGE
Brandsektionsadskillende og brandcelleadskillende bygningsdeles funktion er at forhindre brand- og røgspredning til den øvrige del af bygningen.

BRANDVÆGGE
Brandvægges funktion er at forhindre brandspredning mellem bygninger.

ETAGEADSKILLELSER
Etageadskillelsers funktion er at forhindre spredning af brand og røg mellem etager. Brandmodstandsevnen i etageadskillelser kan forstærkes ved at bruge ekstra Passive Brandsikringssystemer. Disse Passive Brandsikringssystemer virker ved at isolere træet, betonen eller stålet mod virkningerne af brand i et bestemt tidsrum. Beskyttelsesfunktionen afhænger af Passiv Brandsikringssystemets egenskaber, og det er meget vigtigt med en omhyggelig projektering baseret på brandprøvningsresultater. Prøvningsresultaterne skal være forstået og indarbejdet i specifikationen for at sikre, at den ønskede/krævede brandmodstandsevne opnås.