Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Regler og lovgivning mv. Bogmærk side Print side

Som medlem af SikkerhedsBranchens Fagudvalg: Passiv Brandsikring er du sikker på, at du holdes ajour med den sidste nye viden om passiv brandsikring. Du får et aktivt talerør og mulighed for at præge arbejdet med ny lovgivning – herunder f.eks. indførelse af certificeringsordninger og kontrolprocedurer.

Gældende lovgivning og regler for brandsikring af byggeri Danmark fremgår af nedenstående links:


Energistyrelsen:
Bygningsreglement:
www.bygningsreglementet.dk
Vejledninger

Byggevarer og CE:
www.byggevareinfo.dk/

Eksempelsamling 2012, Brandsikring af byggeri
www.bygningsreglementet.dk/file/218960/exsamling_brand_vtre.pdf

Beredskabsstyrelsens tekniske og driftsmæssige forskrifter:
www.brs.dk/fagomraade/tilsyn/forbyg/default.htm

ETA Danmark:
Europæiske tekniske godkendelser (ETA’er)
www.etadanmark.dk/da/

Gældende MK godkendelser
www.etadanmark.dk/da/mk

CE-mærkning
www.etadanmark.dk/danish/CE-markning/frameset.htm

Dansk Standard:
www.ds.dk

European Association for Passive Fire Protection:
www.eapfp.com