Søgefunktion Links
Hvad er brandsikring
Find en specialist inden for passiv brandsikring
Regler og lovgivning mv.
Nyhedsbreve
Publikationer
Publikationer
Viden om brandsikring Bogmærk side Print side

SikkerhedsBranchens fagudvalg: Passiv Brandsikring arbejder målrettet på at sikre, at der til stadighed er det nødvendige lovgivningsmæssige fokus på passiv brandsikring af vores bygninger. Det gælder både i forbindelse med nybyggeri og ved renoveringer.

Vi arbejder tæt sammen med såvel lovgivere, myndigheder, brandvæsen og politi som aktører i byggebranchen for at sikre, at den passive brandsikring udføres korrekt og efter reglerne. Og vi har som målsætning, at den løbende kontrol af vores bygninger til stadighed er effektiv og god nok.

SecurityUser EXPO - Fordele ved at investere i sikkerhed

SecurityUser Expo 2011 (19. – 21. sept.). Arrangementet finder sted i Carlsbergs gamle bryggeriområde i København.
Læs mere >>

Luk hullerne efter installationsarbejde!

Ny kampagne sætter fokus på huller og utætheder om installationsgennemføringer, der får en brand til at sprede sig lynhurtigt.
Læs mere >>

Ny hjemmeside om Passiv Brandsikring

SikkerhedsBranchens Fagudvalg lancerer nu en helt ny hjemmeside!
Læs mere >>

Nyt Bygningsreglement BR10

BR10 - det nye bygningsreglement - er trådt i kraft 30. juni 2010.
Læs mere >>

  Kommentarer til høringsudgave af Eksempelsamling

SikkerhedsBranchen har skrevet høringskommentarer til Erhvervs- og Byggestyrelsens høringsudgave til ny Eksempelsamling.
Læs mere >>

  Medlemsmøde: "Teknisk bytte"

Vi sætter fokus på funktionsbaseret brandsikring
Læs mere >>

  Profilbrochure: Passiv Brandsikring

For at udbrede kendskabet til SikkerhedsBranchens Fagudvalg for Passiv Brandsikring er der udarbejdet en profilbrochure.
Læs mere >>

  Glas og brand

Passiv Brandsikring har bidraget til flere af DBIs publikationer bla DBIs vejledning 37: "Glas og brand".
Læs mere >>

  SecurityUser

SecurityUser er SikkerhedsBranchens officielle fagblad.
Læs mere >>

  Brandbevægelsen

SikkerhedsBranchen og dermed Fagudvalget Passiv Brandsikring er med i BrandBevægelsen, et samarbejde mellem en række organisationer om at nedbringe antallet af dødsbrande.
Læs mere >>